The life of Martin Luther, reformer of the church, openings page

Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid - Romeinen 4 vers 2 en 3.

START

1996 - 2009 Copyright R.A. Grisnigt