The life of John Calvin, other reformators of the Church Wie was Johannes Calvijn?
Andere reformatoren en tijdgenoten

Voor een juist verstaan van het gedachtengoed en de theologische erfenis van Johannes Calvijn is het noodzakelijk kennis te nemen van de tijd waarin hij geleefd en gewerkt heeft.
Daarom wordt hier de mogelijkheid geboden een aantal van zijn tijdgenoten, hun levensgeschiedenis en hun gedachtenwereld beter te leren kennen.
De informatie die hier geboden wordt is deels opgenomen op deze site en deels via links naar andere sites in het WorldWideWeb te raadplegen.

Graag wijzen we u op de persoon van Philippus Melanchthon.
Dit jaar wordt herdacht dat hij 450 jaar geleden te Bretten in Duitsland geboren is.
Hierdoor komt veel interessante informatie over hem ter beschikking.


Top | Vorige | Index
RagSoft