The life of John Calvin, links naar verdere bronnen van informatie Wie was Johannes Calvijn?
Link Sites op het WorldWideWeb die van belang zijn voor de kennis van Joh. Calvijn

Op deze pagina wordt geprobeerd de actuele stand van zaken bij de houden van links in het WorlWideWeb die betrekking hebben op het leven en werken van de reformator Johannes Calvijn.
Volledigheid is hierbij uiteraard niet mogelijk.
Wanneer u bij uw zoektochten over het Web interessante links bent tegengekomen met betrekking tot Johannes Calvijn, dan wordt u vriendelijk gevraagd deze aan ons te melden. Deze sites zullen dan wanneer ze voldoende materiaal bevatten eveneens in deze lijst worden opgenomen.


Top | Vorige | Index
RagSoft