Welkom.
U bevindt zich op de oude site van de Gereformeerde Bond. Deze site wordt sinds 18/01/2011 niet meer bijgehouden.

Wilt u uw favorieten aanpassen? De nieuwe site vindt u (zoals altijd) onder de domeinnaam www.gereformeerdebond.nl

De Waarheidsvriend

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond. Deze verschijnt elke week en heeft een omvang van 24 pagina's. De Waarheidsvriend geeft voorlichting inzake geestelijke en kerkelijke vragen, maar ook worden regelmatig maatschappelijke vragen behandeld.

Het blad is ingedeeld in vaste rubrieken, welke geschreven worden door de eindredacteur of één van de bestuursleden van de Gereformeerde Bond, en door predikanten uit het land.

Naast het hoofdartikel en een meditatie, is de Waarheidsvriend gevuld met verschillende andere vaste rubrieken:

  • Uit de Pers, hierin worden om de week opvallende en belangrijke thema's uit de kerkelijke pers doorgegeven en van commentaar voorzien;
  • Pastoraal, waarin toerusting gegeven wordt aan onder meer de ambtsdragers;
  • Zending in zicht, met aandacht voor evangelisatie en zending;
  • Globaal bekeken, met boekbesprekingen en boekaankondigingen en citaten uit kerk en samenleving om over na te denken;
  • Bonds- en kerknieuws.

Abonnee worden

Om abonnee te worden, klik hier.

Inhoud

Om te bekijken wat er in het in het nummer van deze week of de afgelopen weken staat, klik hier.

Algemene gegevens

Redactie
Drs. P.J. Vergunst (hoofdredacteur)
Kleine Fluitersweg 253
7316 MX Apeldoorn
tel. 055-57 66 660
fax. 055-57 67 707

drs. B.C.Ph. van der Waal-Goudriaan (eindredacteur)
ds. C.H. Hogendoorn, Oud-Beijerland
mr. G. Holdijk, Uddel
dr. W. Verboom, Harderwijk

Administratie
Kleine Fluitersweg 253
7316 MX Apeldoorn
Tel. 055-57 66 660
Fax. 055-57 67 707

Advertenties
Voor alle plaatsingen en informatie (uitgezonderd rouwadvertenties) G. Verweij, tel. 0187-471020. Advertenties worden aangenomen tot tien dagen voor verschijning; verzenden naar uitg. Eilanden Nieuws, Postbus 8, 3240 AA Sommelsdijk onder vermelding van De Waarheidsvriend; email: gertverweij@eilandennieuws.nl

Opzeggen of adreswijziging

Als u uw abonnement wilt opzeggen of een adreswijziging door wilt geven, klik dan hier.

Vragen

Heeft u een vraag aan de redacteur van De Waarheidsvriend, stuur dan een e-mail.

Laatst gewijzigd: 18-01-2011