Kerk & ICT

Refomail Klik hier om nummers van Refomail te downloaden

Tekst van de week uit: Markus 1 : 9

Nazareth

 

"En het geschiedde in diezelfde dagen, dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan."