Kerk & ICT

Refomail Klik hier om nummers van Refomail te downloaden

Tekst van de week uit: Lukas 23 : 41

Thema: Om onze overtredingen….

 

"En wij toch rechtvaardiglijk; want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan."