Kerk & ICT

Refomail Klik hier om nummers van Refomail te downloaden

Tekst van de week uit: Lukas 12 : 11 en 12

Thema: Leren

 

"En wanneer zij u heenbrengen zullen in de synagogen, en tot de overheden en de machten, zo zijt niet bezorgd, hoe of wat gij tot verantwoording zeggen, of wat gij spreken zult; want de Heilige Geest zal u in dezelve ure leren, hetgeen gij spreken moet."