Kerk & ICT

Refomail Klik hier om nummers van Refomail te downloaden

Tekst van de week uit: Johannes 17 : 1

Thema: lijden

 

"Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke."