Kerk & ICT

Refomail Klik hier om nummers van Refomail te downloaden

Tekst van de week uit: Exodus 2 : 10

Thema: Mozes

"En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter, en het werd haar ten zoon; en zij noemde zijn naam Mozes, en zeide: Want ik heb hem uit het water getogen."